Tudnivalók

E szerződés alapján Rádai Ferenc, mint bérbeadó a bérlő használatába adja a szerződésben megnevezett felszereléseket, a szerződésben meghatározott időtartamra.

  • A felszereléseket jó állapotban, megfelelően beállított biztonsági értékeken adja ki a bérbeadó a bérlőnek.
  • A felszerelést csak rendeltetésszerűen lehet használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő javítási költség a bérlőt terheli.
  • Amennyiben a bérlő a felszerelést nem a határidőre hozza vissza, a többlet napok költsége a bérlőt terheli.
  • A bérlő köteles haladéktalanul jelezni, ha az eszközöket külső körülmény  (pl. határzár, természeti katasztrófa) nem tudja határidőre visszahozni.
  • Elérhetőségek: radai1@freemail.hu, +36702606067
  • A bérlő köteles rögtön értesíteni a bérbeadót, ha a felszerelést vagy egy részét ellopták, elhagyta.
  • Ezekért a károkért a bérlő vállal felelősséget.
  • Amennyiben a bérbeadó az előre kiválasztott és lefoglalt felszerelést nem tudja biztosítani, akkor köteles helyette hasonló felszerelést biztosítani vagy az előleget visszafizetni.
  • Az előfoglalás akkor válik érvényessé, amikor a bérlő az előleget kifizette.
  • Az előleg 2000-5000 Ft, felszereléstől függően.
  • Amennyiben a bérlő a bérlés előtt 7 nappal nem módja le a bérlést (személyesen vagy e-mailben), a bérbeadó azt nem köteles visszafizetni.
  • A felszerelések után a bérlő köteles kauciót fizetni. A kauciót a bérbeadó elkülönítetten kezeli. 
  • A kaució a felszerelések hiánytalan és megfelelő minőségben való visszaadása után visszajár a bérlőnek.
  • Az esetleges károkra a bérbeadó a kauciót felhasználja. Amennyiben a kaució nem fedezi a károkat, úgy a különbözet megfizetése a bérlőt terheli.