Tudnivalók

E szerződés alapján Rádai Ferenc, mint bérbeadó a bérlő használatába adja a szerződésben megnevezett felszereléseket, a szerződésben meghatározott időtartamra.

 • A felszereléseket jó állapotban, megfelelően beállított biztonsági értékeken adja ki a bérbeadó a bérlőnek.
 • A felszerelést csak rendeltetésszerűen lehet használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő javítási költség a bérlőt terheli.
 • Amennyiben a bérlő a felszerelést nem a határidőre hozza vissza, a többlet napok költsége a bérlőt terheli.
 • A bérlő köteles haladéktalanul jelezni, ha az eszközöket külső körülmény  (pl. határzár, természeti katasztrófa) nem tudja határidőre visszahozni.
 • Elérhetőségek: radai1@freemail.hu, +36702606067
 • A bérlő köteles rögtön értesíteni a bérbeadót, ha a felszerelést vagy egy részét ellopták, elhagyta.
 • Ezekért a károkért a bérlő vállal felelősséget.
 • Amennyiben a bérbeadó az előre kiválasztott és lefoglalt felszerelést nem tudja biztosítani, akkor köteles helyette hasonló felszerelést biztosítani vagy az előleget visszafizetni.
 • Az előfoglalás akkor válik érvényessé, amikor a bérlő az előleget kifizette.
 • Az előleg 2000-5000 Ft, felszereléstől függően.
 • Amennyiben a bérlő a bérlés előtt 7 nappal nem módja le a bérlést (személyesen vagy e-mailben), a bérbeadó azt nem köteles visszafizetni.
 • A felszerelések után a bérlő köteles kauciót fizetni. A kauciót a bérbeadó elkülönítetten kezeli. 
 • A kaució a felszerelések hiánytalan és megfelelő minőségben való visszaadása után visszajár a bérlőnek.
 • Az esetleges károkra a bérbeadó a kauciót felhasználja. Amennyiben a kaució nem fedezi a károkat, úgy a különbözet megfizetése a bérlőt terheli.
 • A síelés meghiúsulása miatt a felszerelések bérleti díját nem áll módunkban visszaadni.